ธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ ๑๗)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคมที่ผ่านมา นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตร แบบใหม่ (แบบ ๑๗) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยได้รับพระราชทานวันออกใช้ธนบัตร ดังนี้

๑. ชนิดราคา ๒๐ บาท, ๕๐ บาท, และ ๑๐๐ บาท ออกใช้ในวันจักรี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ชนิดราคา ๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านหน้าของธนบัตร ได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา
ด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ พระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสาคัญของแต่ละพระองค์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย

ธนบัตรแบบ ๑๗ นี้ มีขนาดและโทนสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ ๑๖ สำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงยังคงลักษณะสำคัญของธนบัตรไทยไว้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ได้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้

๑. แถบสีโลหะปรากฏที่ด้านหน้าของธนบัตร และในชนิดราคา ๑๐๐ บาท ภายในแถบสีมีการเคลื่อนไหว

๒. หมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกปรับวางตามแนวตั้ง

ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธนบัตร โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๖๘๖๘๗-๙๐
Email: banknoteinfo@bot.or.th

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011