กสทช. เดินสายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ ๒ แชะอัตลักษณ์

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เดินสายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ ๒ แชะอัตลักษณ์ โดยจะสามารถปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือจากมิจฉาชีพได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ มีนาคมที่ผ่านมา ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการแถลงข่าว การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ ๒ แชะอัตลักษณ์ โดยมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๕ ค่าย ประกอบด้วย AIS , CAT, DTAC , TOT, และ TRUE ร่วมกันสาธิตการลงทะเบียนซิมด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งวิธีตรวจสอบลายนิ้วมือและตรวจสอบใบหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนว่า สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศและแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ทุกราย ให้จัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (Face recognition) และสแกนลายนิ้วมือ (finger print) ซึ่งกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยเริ่มให้บริการลงทะเบียนเฉพาะระบบเติมเงินด้วยวิธีอัตลักษณ์ ณ ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ และในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการเริ่มให้บริการลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ที่จุดให้บริการทั้งหมดกว่า ๕๕,๐๐๐ จุด ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยวิธีอัตลักษณ์ นั้น มี ๒ ขั้นตอนง่าย ๆ ได้แก่ การใช้บัตรประชาชนฉบับจริงอ่านในเครื่องอ่านบัตร (card reader) และการตรวจสอบใบหน้าจากการถ่ายภาพหรือตรวจสอบลายนิ้วมือหากใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยหากข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ซื้อซิมการ์ดใหม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนก็จะสามารถลงทะเบียนและเปิดใช้งานซิมการ์ดได้ทันที ซึ่งการลงทะเบียนลักษณะนี้จะปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ด โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น ระบบ Prompt Pay ที่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นเลขอ้างอิง และการแอบอ้างนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไปลงทะเบียนซิมการ์ดแล้วนำไปใช้ในทางมิชอบซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ถูกแอบอ้าง เป็นต้น โดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน ซึ่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย สำหรับผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือนที่ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้ว ระบบจะลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลตรงไปยังฐานข้อมูลกลางเพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ดและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทันที ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการจะดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายจากมิจฉาชีพได้เป็นอย่างดี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เอื้อเฟื้อภาพเพิ่มเติม ขอขอบพระคุณยิ่ง

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011