งานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออก-เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมา ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ มีการจัด งานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออก-เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว เดินทางมาเสนอขายสินค้า กิจกรรมบริการ แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

งานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออก-เชียงใหม่ ครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มตลาดศักยภาพ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มประชุมสัมนนาในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางกระจายตัวข้ามภูมิภาคสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้ชาวเชียงใหม่รับทราบเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เข้าไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว และช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (High Season) โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว จำนวน ๕๐ หน่วยงาน เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Seller)  เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นและข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวต่อกลุ่มผู้ซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๓ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อที่เข้าร่วมงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะเพื่อการเรียนรู้และเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) แก่พนักงาน อันจะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางในช่วงวันธรรมดาและช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ได้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011