๗ ปีผ่านไป การแสดงล้านนาร่วมสมัย ฮ้อง ฟ้อน วาด

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ข่วงสืบสานล้านนาเธียเตอร์ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา มีการจัดการแสดง ๗ ปีผ่านไป การแสดงล้านนาร่วมสมัย ฮ้อง ฟ้อน วาด: 7 Years Later, Lanna Collaboration, Song, Dance & Painting รอบปฐมทัศน์ ท่ามกลางผู้ร่วมชมการแสดงจำนวนมาก

เมื่อปี ๒๕๕๓ คุณมณีรัตน์ รัตนัง นักร้องเพลงล้านนารุ่นใหม่ คุณรณรงค์ ผาคำ ช่างฟ้อนแปละนักออกแบบท่าเต้น และ คุณเนติ พิเคราะห์ จิตรกรร่วมสมัยและแนวประเพณี ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงที่มีชื่อว่า “ก่อนจะถึง ๓๐” และตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่ผ่านมา ทุกคนพัฒนาผลงานในรูปแบบของตนจนมีความก้าวหน้าด้านสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ การกลับมารวมตัวกันของทั้งสามคนในครั้งนี้ เป็นการจัดการแสดงครั้งที่ ๒ ด้วยการนำศิลปะทั้งสามแขนงมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อการแสดงในครั้งนี้ว่า ๗ ปีผ่านไป

การแสดง ๗ ปีผ่านไป การแสดงล้านนาร่วมสมัย ฮ้อง ฟ้อน วาด: 7 Years Later, Lanna Collaboration, Song, Dance & Painting มีจำนวน ๕ ฉาก ได้แก่ เบิกโรง ระบำล้านนา ลมเหนือ เพลิง และปิดโรง ตามลำดับ โดยจัดแสดงเป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคมนี้ เวลา ๑๙.๐๐  น. ณ ข่วงสืบสานล้านนาเธียเตอร์ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011