ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “Digital Skill เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
Digital Skill เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

พบกับหัวข้อการอบรม
🔹 Digital Skill เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
โดย รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔹 การเสวนา”นวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพและความงาม
โดย
✏คุณวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต รองนายกสมาคมไทยล้านนาสปา
✏พญ.ชุติมา ดุลย์มณี ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซด์ Ocare บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน
✏คุณวรินทร์ดา ศรีเจริญ CEO ผู้ก่อตั้ง herbal-studio

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก! https://goo.gl/forms/VYSM1drB6Nsc1bN32
📞 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๘๑ ๖๘๑๙๕๒๐ (คุณกันต์กนิษฐ์), ๐๘๐ ๑๒๗๘๙๒๖ (คุณวีระพงศ์), และที่
www.icdi.cmu.ac.th

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011