สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์เพื่อยกระดับธุรกิจสมุนไพร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมธาริน นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน การปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ หัวข้อชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้าและคู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, สมาพันธ์ SME ภาคเหนือ, และเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ ร่วมกันจัดให้มีขึ้น โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหน่วยงานในเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง หัวหน้าโครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กล่าวถึงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมุนไพรฯ ตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เตรียมชุดเครื่องมือการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ (Spa), และการเจรจาสัญญาทางการค้า) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการเจรจาทางการค้า การสื่อสาร การทำสัญญาการค้า และการนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งมีหน่วยงานที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทางด้านการค้าได้อย่างแท้จริง ขณะนี้ ทางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และจัดการอบรมไปแล้วใน ๔ จังหวัด คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการตอบรับดีมาก ผู้รับการฝึกอบรมประเมินว่า ชุดเครื่องมือมีประโยชน์มาก และตรงตามความต้องการ สามารถแปลฉลากผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มั่นใจในการสนทนากับลูกค้าต่างชาติ การร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และเข้าใจการทำสัญญาทางการค้าอย่างถูกต้อง แม่นยำ และได้แนวทางที่รัดกุมตามกฎหมาย ทั้งยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายในกลุ่มประกอบการเกษตรสมุนไพรในภาคเหนือด้วย ในการเปิดตัวครั้งนี้ ทางโครงการได้จัดนิทรรศการและมีการเปิดบูธของผู้ประกอบการบางส่วน และเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อสารมวลชนเป็นสำคัญ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011