พิธีเปิดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ๒๕๖๑” ที่เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ โดยนำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และสินค้าพื้นเมืองจากผู้ประกอบการกว่า ๔๐๐ บูธ มาจำหน่าย คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ นางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน พร้อมด้วย นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, นางสาวสุวรัตนา ยาวิเลิศนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่, และ นางนันทนัช ประดลชอบ ประธานการจัดงานฯ ร่วมกันทำพิธีเปิดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๘ เมษายนนี้

งาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ เป็นงานที่สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ATED CM จัดติดต่อกันเป็นปีที่ ๒๐ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นโดยตลอด

   

นางนันทนัช ประดลชอบ ประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานในปีนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นบางส่วน โดยยังคงนำเอาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและราคาถูก มารวบรวมไว้ให้ผู้ที่มีเที่ยวงานเลือกซื้อกันอย่างมากมายเหมือนเดิม แต่ปีนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่มาออกร้านและผู้เที่ยวชมงานเดินเลือกซื้อสินค้าโดยมีบรรยากาศเย็นสบายกว่าเดิม อีกทั้งเสื้อผ้าในปีนี้จะออกแนวทันสมัยมากขึ้น มีการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่ทำให้วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้ใหญ่ สวมใส่แบบสบาย ๆ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

งาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๘ เมษายนนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง เชียงใหม่ โดยมีการออกร้านของผู้ประกอบการกว่า ๔๐๐ คูหา ประกอบด้วยผ้าทอ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เครื่องหนัง สินค้ากลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เกษตรแปรรูป กาแฟ และสินค้าอื่น ๆ มากมาย โดยคาดว่า รายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011