จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๑: Chiang Mai Songkran Festival 2018”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๑: Chiang Mai Songkran Festival 2018 อย่างยิ่งใหญ่ โดยรณรงค์ร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง

       เชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๑: Chiang Mai Songkran Festival 2018  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยไร้แอลกอฮอล์และสิ่งมึนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายนที่จะถึงนี้ ภายใต้แนวคิด “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ตลอดระยะเวลา ๑๕ วัน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้กิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสนุกสนานมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเพณีดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตชาวล้านนาเชียงใหม่ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องทุกปี เช่น การแห่พระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ การขนทรายเข้าวัด รวมถึงการรดน้ำดำหัว ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ชาวเชียงใหม่จึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ และขอร่วมมือให้ผู้ร่วมงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๑: Chiang Mai Songkran Festival 2018 ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง (ล้านนา) และ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขตพื้นที่การจัดงานโดยเด็ดขาด เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมล้านนาอันดีงามที่มีอายุยืนยงมากว่า ๗๒๒ ปี ให้ยั่งยืนสืบไป

งาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๑: Chiang Mai Songkran Festival 2018 จะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ดังนี้

วันที่ ๑๒ เมษายน พิธีทำบุญตักบาตรครบ ๗๒๒ ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่ ๑๓ เมษายน พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานประตูท่าแพ, พิธีเปิดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๑: Chiang Mai Songkran Festival 2018 ณ ข่วงประตูท่าแพ, การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้องล้านนาไทยในอดีต ณ ข่วงประตูท่าแพ, ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่จากแยกสันป่าข่อยถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบคัดเลือก ณ ข่วงประตูท่าแพ

วันที่ ๑๔ เมษายน ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด, การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบตัดสิน ณ ข่วงประตูท่าแพ

วันที่ ๑๕ เมษายน ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่จากข่วงประตูท่าแพ ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ข่วงประตูท่าแพ

และระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน จะมีกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยย้อนรอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ และกิจกรรมถนนสายน้ำบริเวณถนนศรีภูมิจากแยกคชสารถึงข่วงประตูท่าแพ ระยะ ๑๘๐ เมตร และจากแยกสมเพชรถึงข่วงประตูท่าแพ ระยะ ๒๐๐ เมตร

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011