ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒-๔ เมษายนที่ผ่านมา คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง และบ้านปงห้วยลาน หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงเส้นทางและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ (FAM TRIP)

วันแรก คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ เดินทางไปสักการะพระเจ้าหิน ๑,๓๐๐ ปี ณ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง และรับฟังการบรรยายข้อมูลชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน แล้วศึกษาเรียนรู้วิถีไทเขินในหมู่บ้าน ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าสา การแปรรูปอาหาร การเยี่ยมชมเรือนโบราณไทเขิน การเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากร้านผ้าภูสา การศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ครัวทาน และการเยี่ยมชมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังจากนั้นจึงเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านต้นกอก-เวียงท่ากาน ชมงานเสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน และร่วมพิํธีบายศรีสู่ขวัญ ตามลำดับ

วันถัดมา หลังจากที่คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตร ณ วัดต้นกอกแล้ว ก็เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา อำเภอสันป่าตอง แล้วเดินทางไปยังบ้านปงห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพงเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาการเพาะพันธุ์ปลา เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามลำดับ

ส่วนวันสุดท้ายของการเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐ ณ อำเภอสันป่าตองและอำเภอสันกำแพงนั้น หลังจากที่คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตรและสักการะฟหลวงปู่หล้า ณ วัดป่าตึงแล้ว ก็เดินทางไปเยี่ยมชมผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำขนมขี้แมว และกลุ่มจักสาน ตามลำดับ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011