งานแถลงข่าว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ แต่งชุดไทยมาแอ่วหนองบัวพระเจ้าหลวง”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายนที่ผ่านมา ณ ข่วงกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ แต่งชุดไทยมาแอ่วหนองบัวพระเจ้าหลวง โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

เทศบาลตำบลเชิงดอย มีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ และมีความประสงค์ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป จึงจัดทำโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงขึ้น ทั้งนี้ มีการบูรณาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ พิธีสืบชะตาผู้สูงอายุ พิธีรดเน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ และกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นอาหารที่ชาวล้านนานิยมทำรับประทานในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นต้น โดยจัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตประกอบอาหารพื้นเมือง ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การตีกลองล้านนา อีกทั้งยังนำเอาการละเล่นพื้นบ้านอันเป็นศิลปวัฒนะรรมของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานมาจัดแสดงในรูปแบบการแข่งขันในงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงาน

งาน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ แต่งชุดไทยมาแอ่วหนองบัวพระเจ้าหลวง จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายนที่จะถึงนี้  ณ ข่วงกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ได้แก่ การแห่ขบวนเครื่องสักการะดำหัว พิธีรดน้ำดำหัว พิธีฮ้องขวัญ พิธีบวงสรวงบูชาพญานาคราช การฟ้อนบูชาพญานาคราช การฟ้อนดอยสะเก็ดเพชรล้านนา การฟ้อนสืบสานตำนานบ้านร้องขี้เหล็ก การฟ้อนตำนานไทลื้อ การมอบรางวัลการแต่งกายชุดไทยและชุดล้านนาโดดเด่น การแสดงพื้นบ้าน เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย รีรีข้าวสาร เป่าหนังว๊อง และเตียวกะโล่ง เป็นต้น การประกวดตีกลองล้านนา การประกวดลาบพื้นเมือง การแสดงจากชมรมรักสุนทราภรณ์ การแข่งขันรับประทานแตงโม การทอดผ้าป่าสามัคคี นิทรรศการวันสังขารล่อิง วันเน่า วันพญาวัน วันปากปี๋ พิธีดื่มอ้อผญา สีเตียน แป๋งตุง บูชาเจดีย์ทราบ การสรงน้ำพระประจำวันเกิด การตีกลองดิน กิจกรรมสอยดาวกับสาวดอย และการเล่นน้ำปี๋ใหม่เมือง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011