เชิญเที่ยวงาน “Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย” ๑๓-๑๕ เมษายนนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ถนนเลียบคลองชลประทาน (ใกล้กาดต้นพะยอม)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ ๔

“ย้อนสู่วัฒนธรรมล้านนาโบราณ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง”

“รื่นเริงเถลิงศก” ภาคเหนือที่ เชียงใหม่: “สืบสานสงกรานต์ล้านนาไทย”

๑๓-๑๕ เมษายนนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ถนนเลียบคลองชลประทาน (ใกล้กาดต้นพะยอม)

มาป๊ะกับ “ขุนเรือง ปั้นจั่น ปรมะ (วันที่ ๑๔ เมษายน)

ลงทะเบียนหน้างาน รับฟรี น้ำมนต์ ดวงดี พัน หมื่น แสน ล้าน

ม่วนขนาด สงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กินข้าว

โซนลานทรายข่วงหลวง:

-สรงน้ำพระประจำวัดเกิด

-สาธิตตัดตุงไส้หมู ตัดช่อ ในกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

-ก้ำไม้ก้ำเสริมมงคล

โซนมงคลรับทศวรรษใหม่:

-ซุ้มสระเกล้สดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่

-สาธิตการจัดวางเครื่องสักการะแบบล้านนา

-น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก ๑๐ วัด

โซนกาดหมั้วครัวฮอม:

-อาหารพื้นเมืองหลากหลายเมนูและอาหารการกิ๋นเสริมมงคลปีใหม่เมือง

-การประชันการทำลาบ แกงบะหนุน “จ๊าดลำ”

โซนกาดโบราณและสล่าเมือง:

-สาธิตหัตถกรรมพื้นบ้ำนล้านนาของช่างภูมปัญญาท้องถิ่น สล่าเมือง ทั้งถักทอ จักสาน หลากหลายกิจกรรม

-เลือกซื้อสินค้าของดีชุมชนสินค้าประชารัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WaterFestivalThailand/

#WaterFestivalThailand #เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย #รื่นเริงเถลิงศก

#เชียงใหม่ #สืบสานสงกรานต์ล้านนาไทย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011