งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี ที่เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันทำพิธีเปิด งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี ๒๕๖๑: The Best Of Udonthani 2018 ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

          

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา กล่าวถึงที่มาของการจัด งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี ๒๕๖๑: The Best Of Udonthani 2018 ว่า จังหวัดอุดรธานีมอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า จึงนำผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง ๙ สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกอุดรธา่นี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มาแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในการสร้างงานการตลาดออนไลน์อีกด้วยเนื่องจากทุกวันนี้มีการค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอันเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่ไร้เขตจำกัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานในปีนี้

นายสิธิชัย จินดาหลวง กล่าวแนะนำจังหวัดอุดรธานีว่า จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๒๐ จังหวัด มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในเวลาว่างจะผลิตผ้าทอ เครื่องจักสาน และเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและเป็นของดีเมืองอุดรธานีมาให้ประชาชนภาคอื่นรับทราบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดได้แก่ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ โดยลวดลายเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่โบราณ บางลวดลายเกิดมาพร้อมกับอารยธรรมห้าพันปีที่เป็นแหล่งมรดกโลก โดยนำมาแสดงและจำหน่ายใน งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี ๒๕๖๑: The Best Of Udonthani 2018 จำนวน ๕๐ บูธ

งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองอุดรธานี ๒๕๖๑: The Best Of Udonthani 2018 จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011