สมาพันธ์ SME ภาคเหนือจัดมหกรรม Smart SME Fair 2018 กระตุ้นเศรษฐกิจ SMEs – อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเชื่อมตลาดต่างประเทศ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – สมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ รุกจัดมหกรรมแสดงสินค้า Smart SME Fair 2018 ครั้งใหญ่ มุ่งเสริมผู้ประกอบการคนตัวเล็กเชื่อมโยงขยายตลาดบุกต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงดึงบูธต่างประเทศมาร่วมออกบูธมากกว่า ๘ ประเทศ ทั้งญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ CLMV รวมภายในงานมากกว่า ๓๐๐ บูธ ๑๐ โซน ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน-๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา จัดเต็มกิจกรรมดึงนักท่องเที่ยวภายในงานด้วยการจัดประกวด Miss Smart SME 2018 ครั้งแรกในภาคเหนือ จัดโซน Cluster food truck มาร่วมภายในงาน ชมบรรยากาศการแต่งกายย้อนยุค และถ่ายภาพตามกระแสไทยนิยม คาดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีในพื้นที่หลังสงกรานต์

นายอาคม สุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ กล่าวว่า สมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จัดโครงการมหกรรมแสดงสินค้า Smart SME Fair 2018 “รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน-๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา รวม ๑๐ วัน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคเหนือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านผู่ช้ประกอบการ SME เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดเป้าหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดสินค้าเพื่อเปิดตลาดสู่สากล

โดยการจัดงานดังกล่าวทั้งหมด ๑๐ วัน มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมสมาพันธ์ SME ภาคเหนือทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการมาร่วมประชุมและทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ การเชิญผู้ร่วมออกบูธจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่เป็นตลาดเป้าหมาย พร้อมกับการลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การจับคู่ธุรกิจ การประกวดสาวงาม Miss Smart SME 2018 ครั้งแรกในภาคเหนือ ที่ได้ผู้ชนะเพื่อเป็น Brand Ambassador ของสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ รวมเงินรางวัลมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย ที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า SME ของภาคเหนือทั้งภายในและต่างประเทศ

นายอาคม สุภางค์เผ่า กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการมหกรรมแสดงสินค้า Smart SME Fair 2018 มีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บูธ รวม ๑๐ โซน นำสินค้าคุณภาพที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ มาร่วมออกบูธ โดยเน้นสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงสินค้า organic ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การจัดโซน Cluster food truck แห่งแรกของประเทศไทยมาร่วมงาน การสัมมนาและบรรยายพิเศษจากวิอทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น คุณดวงใจ จันทร ประธานอนุกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับราชอาณาจักรกัมพูชา สภาหอการค้าไทย, นักธุรกิจรุ่นใหม่จากรายการอายุน้อยร้อยล้าน, คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสินค้าและการตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการชมบรรยากาศการแต่งกายย้อนยุค และการถ่ายภาพตามกระแสไทยนิยม เป็นต้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011