ไทย-จีน ร่วมมือด้านการเกษตร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับกรมพาณิชย์ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดให้มีงานประชุมสัมมนาเรื่อง ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-มณฑลซานตง โดยมี นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, และ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเอเซีย กรมพาณิชย์ มณฑลซานตง, นักวิจัย (รองผู้อำนวยการฯ) สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์ มณฑลซานตง, นักวิจัย (รองผู้อำนวยการฯ) พาณิชย์ เมืองเหวยฟาง, และนายกสมาคมเครื่องจักรการเกษตรซานตง นำเจ้าของและผู้บริหารบริษัทใหญ่ในมณฑล จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน

 

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีการเจรจาและลงนามความร่วมมือกันใน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การนำผลผลิตการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตง เช่น ข้าว ผลไม้ และยางพารา เป็นต้น

๒. การนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตงมาให้เกษตรกรไทยใช้

๓. การลงทุนสร้างศูนย์บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในไทย 

ซึ่งทั้ง ๓ ประเด็นนี้ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย และเป็นก้าวสำคัญต่อเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและการต่อยอดทางการเกษตร

อนึ่ง มณฑลซานตงมีประชากรประมาณ ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ยอด GDP ภายในมณฑล ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงถือว่า ฒณฑลซานตงเป็นตลาดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสินค้าไทย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011