จังหวัดเชียงใหม่ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมคณะทำงานฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จังหวัดเชียงใหม่ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมคณะทำงานฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ โดยเตรียมเข้ารังวัดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ย้ำจะเร่งฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อหาแนวทางร่วมกัน     

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ โดยมีตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ นำโดย นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ และ นายบัณรส บัวคลี่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร และตำรวจ มาหารือร่วมกัน โดยเฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการดำเนินการ หลังจากที่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาล ตกลงร่วมกันว่า จะไม่มีการเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว และจะเข้าไปฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมตามที่เครือข่ายและชาวเชียงใหม่ต้องการ

ที่ประชุมมีการกำหนดแผนการดำเนินงานเบื้องต้น โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าไปรังวัดพื้นที่ตามแนวเขตป่าดั้งเดิมที่ครอบคลุมบ้านพัก ๔๕ หลัง และอาคารชุด ๙ หลัง ขึ้นไปทางดอยสุเทพ และในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม จะเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ซึ่งจะมีทั้งต้นไม้ใหญ่และพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ำหลากและการพังทลายของดินในช่วงฤดูฝน โดยระหว่างนั้นจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าโดยรอบเพื่อสามารถนำพันธุ์ไม้ที่ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติที่สุดมาปลูกในบริเวณดังกล่าว ส่วนการส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์ นั้น น่าจะสามารถดำเนินการภายหลังจากมีการส่งมอบงานจากผู้รับเหมาแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ส่วนการส่งมอบพื้นที่ให้กรมอุทยานฯ ยังต้องหารือต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน (ร่าง) จำนวน ๓ ชุด ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมีแม่ทัพภาค ๓, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา

๒. คณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ กรณีพื้นที่โครงการบ้านพักข้าราชการศาลตุลาการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, และธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เป็นเลขานุการ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน เป็นคณะทำงานร่วม โดยมีที่ปรึกษา เช่น ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภอแม่ริม, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่), และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เป็นต้น

๓. คณะทำงานเพื่อดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อกลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน ๑ คน เป็นเลขานุการร่วม, บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นคณะทำงาน เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายความมั่นคง, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่), ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เป็นต้น

โดยเบื้องต้น ที่ประชุมฯ มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นฝ่ายยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทั้ง ๓ คณะ พร้อมองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และขอบเขตการทำงาน ซึ่งยังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายความมั่นคง) จัดส่งให้หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาทราบและดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

อนึ่ง เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเตรียมจะเปิดรับความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ให้เสนอแนวทางร่วมกันเพื่อหาทางออกในข้อกฎหมายที่ติดขัด เพราะถือว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นบทเรียนที่จะไม่เกิดปัญหาข้อพิพาทในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีกในอนาคต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011