งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑: ๑๑-๑๗ พฤษภาคมนี้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดงาน ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคมนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

     

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

    งาน ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคมนี้ โดยตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จะเปิดโอกาสให้สาธุชนใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ใส่บาตร ๑๐๘ ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฎฐารส และบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง และในเวลา ๑๘.๐๐ น. จะเริ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีลตลอดทั้ง ๗ วัน และในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันออก ๔ ค่ำ เดือน ๙ จะจัดพิธีทำบุญออกอินทขีล โดยภาคเช้าจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์ ๑๐๘ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามลำดับ

อนึ่ง มีการกำหนดจุดใส่ขันดอกไว้ ณ บริเวณรอบวิหารเสาอินทขีล และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งจัดไว้จำนวน ๓๒ โตก และควรใส่ให้ครบทั้ง ๓๒ โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล ๓๒ ประการในกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา และดอกไม้ ๑ ชุดควรประกอบด้วยข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม ธูป ๓ ดอก และเทียน ๑ เล่ม โดยมีความเชื่อว่า จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนและบ้านเมือง ฝนตกต้องตามฤดูกาล และพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011