บริษัท กาดสวนแก้ว ๒๕๔๕ จำกัด แจกน้ำดื่มให้ผู้ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณศาลาผาเงิบ (ทางขึ้นดอยสุเทพ จุดที่ ๓) บริษัท กาดสวนแก้ว ๒๕๔๕ จำกัด ร่วมแจกน้ำดื่มให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพ ในงาน “แจกน้ำขึ้นดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา” เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011