โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “นำนกเงือกกลับสู่เชียงใหม่” (Hornbill reintroduction project)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ มีการจัดแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ นำนกเงือกกลับสู่เชียงใหม่ (Hornbill reintroduction project) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ ชาวบ้านหมู่บ้านแม่กำปอง และโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ คุณกาลี เดมิส (Galli Demis)

  

ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ชาวไทยที่มีผลงานวิจัยดีเยี่ยมด้านปักษีวิทยา (Ornithology) และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้ทรงเกียรติด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลกพร้อมกัน ๒ รางวัล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่ รางวัล The 2006 ROLEX Awards for Enterprises จาก Rolex SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ The 52nd Annual Chevron Conservation Awards จาก Chevron Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายฟรี นอกจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนกเงือกในโครงการนี้อีกด้วย

นกเงือกมีบทบาทสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศของป่าดิบเมืองร้อน โดยมีบทบาทเด่นชัดในการเป็นผู้แพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้และช่วยควบคุมประชากรกรสัตว์เล็กในฐานะผู้ล่า ในบางประเทศนักพฤกษศาสตร์ศึกษาป่าที่นกเงือกหายไป และพบว่า ต้นไม้บางชนิดเริ่มลดลงเพราะไม่มีนกเงือกช่วยกระจายพันธุ์

สำหรับโครงการ นำนกเงือกกลับสู่เชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของเชียงใหม่ที่จะมีการนำนกเงือก จำนวน ๗ คู่ เป็นนกแก็ก ๕ คู่ และนกกกอีก ๒ คู่ มาปล่อยเลี้ยงไว้ที่ป่าใกล้หมู่บ้านแม่กำปอง ซึ่งมีการเข้าสำรวจและเห็นว่า มีสภาพสมบูรณ์เหมาะสมกับการเจริญเติมโตของนกเงือก ทั้งนี้ ทีมงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแม่กำปองที่จะช่วยกันดูแลและติดตามผลการดำรงชีวิตของนกเงือกร่วมกับทีมงานจากมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกโดย ศาสตราจารย์ ดร. พิไล และ คุณกาลี เดมิส ที่ปรึกษาโครงการด้วย

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มต้นไม้ให้ผืนป่า ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของป่าที่ให้ประโยชน์มหาศาล เพื่อให้เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันมีค่าเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเราสืบไป

ผู้สนใจการศึกษาวิจัยนกเงือกและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ สามารถติดต่อสอบถามไปยัง คุณกาลี เดมิส ได้ที่ โทร. ๐๘๘ ๑๔๓๒๖๑๖ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนกเงือกในประเทศไทย สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซด์ของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก http://hornbill.or.th/th/

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011