เฮง ลิสซิ่ง พบขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เข้าพบ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีและแนะนำบริษัท เฮงลิสซิ่ง อย่างเป็นทาง พร้อมขอคำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การจัดงานประมูลรถมือสองในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง ๔ บริษัท ได้แก่ บริษัท ทวีเฮงลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเช่าซื้อยาวนานกว่า ๒๓ ปี และ บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อยาวนานกว่า ๑๗ ปี โดยทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อรถยนต์มือสองในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนทั้งหมด ๕๖ สาขา

ต่อมาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการร่วมทุนกับ บริษัท สินปราณีลิซซิ่ง จำกัด ซึ่งมีประสาบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อยาวนานกว่า ๒๙ ปี และ บริษัท มิตรเอื้ออารีย์ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อยาวนานกว่า ๓๐ ปี

หลังจากการร่วมทุนกันของ ๔ บริษัทท้องถิ่น ทำให้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในด้านการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์  รถจักรยานยนต์มือสอง และรถทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม

ปัจจุบัน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีการขยายสาขาเพื่อให้บริการ เช่าซื้อ กู้เงิน จำนอง จำนำ ฝากขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถทุกประเภท ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอิสาน

โดยในปี ๒๕๖๒ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จะก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

Contact:

Line: Hengleasing, Facebook: Hengleasing, เว็บไซด์: www.hengleasing.com, ฝ่ายการตลาด เฮง ลิสซิ่ง: ๐๒ ๑๕๓๙๕๘๒ ต่อ ๘๑๕๔, ๘๑๕๕, และ บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่): ๖๙ หมู่ ๗ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011