งาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน เครือข่ายชาวสวนมะม่วง ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสถานศึกษา ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

 

วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีอยู่ในระดับส่งออกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อในราคาไม่แพง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายนนี้ ณ บริเวณหน้าศาลาจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่กว่า ๓๐ สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้าและการส่งออก ๑๔ สายพันธุ์ การประกวดมะม่วงผลแปลกและมะม่วงผลยักษ์ การประกวดตำมะม่วงลีลา การแปรรูปผลผลิตมะม่วง การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์ การออกร้านประชาสัมพันธ์ แสดง และจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มตลาดเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง และการตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งคาดว่า ปีนี้มีผู้เที่ยวงานตลอด ๓ วัน เป็นจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และมีรายได้กว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011