เชิญร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล ๑๗ มิถุนายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กงสุลอินเดีย เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล วันที่ ๑๗ มิถุนายนที่จะถึงนี้ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กงสุลอินเดีย เชียงใหม่ Mr.Shirish Jain กงสุลอินเดีย เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวเชิญร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องใน วันโยคะสากล ครั้งที่ ๔ หรือ The 4th International Yoga Day -IYD ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายนที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ เช่น Master Jagat จากสถาบันสอนโยคะ Spirit Yoga Studio เป็นต้น มาเป็นวิทยากรสอนการฝึกโยคะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ซึ่งผู้ที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนสามารถฝึกตามได้ 

โอกาสนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม วันโยคะสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ๕๐๐ คนแรก จะได้รับอีเมล์ตอบรับเป็นหลักฐาน เพื่อนำไปรับเสื้อที่ระลึกงานวันโยคะสากล ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามบาร์โค้ดข้่างล่างนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011