ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย เขียวสวยหอม จัดโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ จุดบริการรถรางเขียว ชม เมือง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

โครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และชาวเชียงใหม่เองมีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งมีมากมายในตัวเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของเมืองเชียงใหม่ เมืองที่ผู้คนรักเมือง เมืองที่มีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี งานศิลปะ การค้าที่สร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันของสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่งดงาม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถออกแบบการท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ ให้มีเสน่ห์น่าเที่ยวในทุกฤดูกาล อันสอดคล้องกับแผนงานการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยตั้งเป้าหมายกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวให้ใช้บริการในโครงการนี้ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ คน ตลอดโครงการ

เพื่อเป็นการสนองตอบโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายเขียว สวย หอม จึงร่วมกันจัดทำโปรมแกรมการท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่โดยรถรางวันละ ๒ รอบ จำนวนสองเส้นทาง ดังนี้

เส้นทางแรก ชมเมืองรอบเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ตามเส้นทางวัดพระสิงห์ – คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) – กาดประตูเชียงใหม่ – วัดหมื่นสาร – วัดสวนดอก

เส้นทางที่ ๒ ชมเมืองรอบบ่าย ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตามเส้นทางวัดพระสิงห์ – กาดหลวง – ย่านวัดเกตการาม – ต้นฉำฉาใหญ่ รุกขมรดกของแด่นดิน ณ สโมสรยิมคานา

ทั้งสองเส้นทางดังกล่าวครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน และการดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูฝนในเมืองเชียงใหม่ที่ถือว่า มีเสน่ห์ไม่แพ้ฤดูหนาว

โครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๙ สิงหาคมนี้ โดยวันจันทร์และวันอังคาร สำหรับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มศึกษาดูงาน และระหว่างวันพุธ-วันอาทิตย์ สำหรับนักท่องเที่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๔-๕, Facebook Fan page: TAT Chiang Mai, และสำรองที่นั่งแบบหมู่ตณะได้ที่ รถราง เขียวชมเมือง by เขียว สวย หอม โทร. ๐๙๕ ๑๒๙๘๔๔๘

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011