๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ลำพูน – เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บริเวณประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดดอยติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน และลูกศิษย์ผู้ศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมกันจัดงาน ๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อร่วมตามรอยวิถีครูบา ธรรมยาตรา รำลึกแรงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัย เนื่องจากวันที่ ๑๑ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาศรีวิชัย ซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย ตนบุญแห้งล้านนาไทย จึงมีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ มากมายเพื่อร่วมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากมายทั่วแดนล้านนา เช่นที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ บ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย, วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดดอยติซึ่งมีการจัดกิจกรรม ๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีสวดมนต์บาลี ๓๐ ทัศ ถวายบูชาครูบาศรีวิชัย พิธีถวายผ้าห่มครูบาศรีวิชัย การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย การประกวดแข่งขันกลองหลวงล้านนา การจัดขบวนแห่ครัวทาน ขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขบวนน้ำทิพย์ ๗ อำเภอ และขบวนธรรมยาตรา และการแสดงแสงสีเสียงประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย

   

ครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือ พระสีวิไชย พระมหาเถระซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา หมายถึงนักบุญแห่งล้านนา กำเนิดในปีขาล เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ภาคกลาง) ขึ้น ๑๑ ค่ำ เวลาพลบค่ำ ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ณ บ้านปาง ตำบลแม่ตืน ซึ่งปัจจุบันคือ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของ นายควาย และ นางอุสา มีพี่น้อง ๕ คน คือ นายไหว นางอ้วน นายอินท์เฟือน (ครูบาศรีวิชัย) นางแว่น และ นายทา อุปสมบท ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีครูบาสมณะ วัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาในการอุปสมบทว่า สีวิเชยฺย มีนามบัญญัติว่า พระศรีวิชัย 

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011