เฮง ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ขึ้น

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายการตลาดบริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) รวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี ๒๕๖๑ ของกลุ่มยุวชนประชาธิปไตยภาคเหนือ ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคนไร้บ้านเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถุงมือทาสี ผ้าเย็น น้ำดื่ม, และพัดคลายร้อน เป็นต้น ให้จิตอาสา จำนวน ๒๐๐ คน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ การสร้างพื้นที่อาหารของคนในเมือง การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากผลไม้อินทรีย์ การทาสี การทำความสะอาด และจัดมุมหนังสือ ทั้งยังมีการปลูกต้นไม้ของ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสร้างร่มเงาภายในศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่อีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011